Czy w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Jurand” dochodzi do nierównego traktowania pracowników, niewypłacania stażowego, dodatków za pracę na wysokościach i w warunkach szkodliwych, mobbingu oraz zastraszania? Takie zarzuty znalazły się w piśmie, które do miejskich radnych wystosował przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Sprawę mają zbadać Rada Nadzorcza spółki, a także komisje skarg, wniosków i petycji oraz rewizyjna.

Czy w TBS-ie stosują mobbing?
Według Andrzeja Wróbla, największe szykany dotykają pracowników TBS należących do „Solidarności”

SZYKANOWANIE ZWIĄZKOWCÓW

Kilka tygodni temu szczycieńscy radni otrzymali pismo przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Szczytnie Andrzeja Wróbla, w którym informuje o naruszaniu praw pracowniczych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. W korespondencji mowa jest o utracie przez pracowników „trzynastek”, nierównym traktowaniu, zastraszaniu, dyskryminacji oraz mobbingu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.