Wójt Kudrzycki działał na szkodę interesu publicznego, sprzedając działkę w Łuce wiceprzewodniczącej rady Izabeli Dereckiej. Tak uważa radny Mieczysław Dzierlatka, który złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Transakcja uniemożliwiła planowaną już wcześniej budowę zatoki autobusowej.

Czy wójt i dyrektor popełnili przestępstwo?
Autobusy zatrzymują się na jezdni. To dlatego, że wójt Kudrzycki sprzedał działkę, na której planowana była zatoka. Czy naruszył w ten sposób prawo zbada teraz prokurator

Kilka tygodni temu pisaliśmy o perturbacjach związanych z przebudową drogi powiatowej w Łuce. Zatwierdzony kilka lat temu projekt budowlany przewidywał lokalizację dwóch zatok autobusowych. Tymczasem już w trakcie prac okazało się, że budowa jednej z nich jest niemożliwa do wykonania. To dlatego, że dwa miesiące wcześniej, we wrześniu, wójt Zbigniew Kudrzycki sprzedał grunt, na którym przewidziana była zatoka, wiceprzewodniczącej rady Izabeli Dereckiej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.