Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej już po raz piąty pójdzie pod młotek. O kolejnej próbie zbycia zdecydował Zarząd Powiatu, odstępując od planów przeniesienia tu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. – Musimy szukać dochodów, bo nie są one takie, jak wcześniej – uzasadnia starosta Jarosław Matłach.

Czy za piątym razem się uda?
Tym razem cena wywoławcza budynku przy ul. Ogrodowej to ok. 800 tys. zł

Budynek przy ul. Ogrodowej będący dawniej siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy stoi pusty od 2013 r., kiedy to instytucja ta przeniosła się na ul. Pola. Od tego czasu Zarząd Powiatu próbował kilkakrotnie sprzedać opuszczony obiekt w drodze przetargu. Nieruchomość nie znalazła jednak nabywcy, mimo że w kolejnych postępowaniach obniżano jej cenę. – Dwie czy trzy osoby oglądały ten budynek, ktoś nawet wpłacił raz wadium, ale do przetargu ostatecznie nie stanął – wspomina starosta Jarosław Matłach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.