Chata Mazurska od wielu lat jest znana jako miejsce wystaw, koncertów i odczytów związanych z naszym regionem. Mające w niej swoją siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Szczytna ma teraz szansę, aby rozszerzyć swoją działalność. Program stworzony przez jego członków uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 20 tys. zł ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czym chata bogata

Duża konkurencja

Projekt zatytułowany "Mazurskie spotkania w chacie" zajmuje 147. miejsce na liście rankingowej przedsięwzięć, które otrzymają dotację z FIO. Fundusz jest rządowym programem dotacyjnym adresowanym do organizacji nie nastawionych na zysk. Realizuje go Ministerstwo Polityki Społecznej. Twórcami nagrodzonego projektu są członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szczytna - Jarosław Jurczenko i student historii Ziemowit Kayzer.

- Konkurencja była duża, bo na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Polityki Społecznej wpłynęło ok. tysiąc wniosków z całej Polski - mówi Jarosław Jurczenko.

Towarzystwo Przyjaciół Szczytna uzyskało łącznie 154,5 pkt na 200 możliwych do zdobycia. Autorzy programu mają szczególne powody do zadowolenia, ponieważ był on pierwszym, który wspólnie napisali.

- Tworząc program chcieliśmy przelać na papier dążenia towarzystwa i nadać podejmowanym przez nie inicjatywom większy zasięg - mówi Jarosław Jurczenko. - Mamy nadzieję, że nasz przykład zachęci inne lokalne organizacje do pozyskiwania pieniędzy na podobne cele - dodaje.

Mazurskie spotkania w chacie

Projekt "Mazurskie spotkania w chacie" ma na celu zapoznanie mieszkańców Szczytna i turystów z lokalnym folklorem i historią oraz służyć promocji regionu. Realizacja zaplanowanego na cztery miesiące przedsięwzięcia rozpoczęła się 1 lipca. W ramach projektu chata zostanie udostępniona zwiedzającym cztery razy w tygodniu w sezonie letnim, później zaś będzie można ją oglądać dwa razy w tygodniu.

- Latem chcemy przyciągnąć do chaty jak najwięcej turystów i sprawić, by tu powracali - tłumaczy Jarosław Jurczenko. Popularyzowaniu wiedzy na temat miasta i regionu służyć mają również odczyty prowadzone przez lokalne autorytety, które przybliżać będą gościom dzieje Szczytna i okolic. Oprócz tego w ramach projektu zaplanowano szereg imprez związanych z folklorem mazurskim, nie zabraknie też prezentacji muzycznych oraz wystaw fotograficznych i malarskich. Wczesną jesienią odbędzie się plener, w którym wezmą udział uczniowie szczycieńskich szkół. Wykonane przez nich prace plastyczne upiększą wnętrze chaty. Jak co roku działkowcy pochwalą się swoimi plonami. W planach jest także wieczór poetycki. Swoją twórczość będą mogli zaprezentować na nim autorzy związani z regionem, poszukujący inspiracji w kulturze mazurskiej.

- Wszystkie te imprezy odbywają się już od dawna i odbywałyby się nawet bez ministerialnych środków. Teraz jest jednak szansa na lepszą ich promocję oraz dotarcie do większej liczby odbiorców - uważa Jarosław Jurczenko.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pojawią się wkrótce w specjalnym folderze sfinansowanym przez FIO.

Potrzebny remont

Największą bolączką Towarzystwa Przyjaciół Szczytna pozostaje nie najlepszy stan obiektu przy ulicy Konopnickiej. Licząca ponad 200 lat chata wymaga generalnego remontu. Członkowie TPS mają nadzieję, że w jej odrestaurowanie zaangażuje się finansowo Ministerstwo Kultury.

Ewa Kułakowska

2005.07.27