W sobotę w sali wystawienniczej ruin zamku krzyżackiego odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi PCK. W powiecie szczycieńskich ta idea jest bardzo żywa, o czym świadczy to, że kluby HDK działają prężnie w każdej z gmin. Podczas sobotniego spotkania zasłużeni krwiodawcy odebrali odznaczenia, statuetki i podziękowania za szlachetną postawę na rzecz potrzebujących.

Dają potrzebującym najcenniejszy dar
Medale 65-lecia Honorowego Dawstwa Krwi PCK odebrali długoletni prezesi klubów HDK w Świętajnie Stanisław Ciemiński (drugi z lewej) i Pasymiu – Jan Piotrowski. Odznaczenia wręczyli im były długoletni dyrektor Okręgowego PCK w Olsztynie Andrzej Karski (pierwszy z lewej) i przewodniczący Rejonowej Rady HDK w Szczytnie Sławomir Staszak

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ

W powiecie szczycieńskim działa łącznie dziewięć klubów Honorowych Dawców Krwi. Oprócz siedmiu funkcjonujących w każdej z gmin, są jeszcze dwa - w Akademii Policji w Szczytnie oraz Jednostce Wojskowej w Lipowcu.

W sobotę krwiodawcy obchodzili swoje święto. W sali wystawienniczej ruin zamku krzyżackiego odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK. Wśród przybyłych gości znaleźli się samorządowcy, w tym wicemarszałek województwa Sylwia Jaskulska, a także prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK Zbigniew Kłodowski, wiceprezes Agnieszka Rogowska oraz były już długoletni dyrektor Okręgowego PCK w Olsztynie Andrzej Karski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.