Skokowe wzrosty cen w olsztyńskim ZGOK-u i zapowiedź kolejnych niekorzystnych dla szczycieńskich gmin decyzji sprawiają, że te zastanawiają się nad sensem dalszego uczestniczenia w śmieciowym projekcie. Alternatywnym rozwiązaniem może być budowa na potrzeby powiatu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

17 grudnia Walne Zebranie olsztyńskiego ZGOK-u odrzuciło w głosowaniu projekt podniesienia cen za odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych średnio o 100 zł za tonę. - Podwyżki na taką skalę są niezasadne. Tym bardziej, że planowany m. in. z tego tytułu zysk ma przynieść spółce aż 4 mln zł - mówi Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.