Debata nad zaproponowanymi wersjami planowanej obwodnicy pokazała, że opinie mieszkańców w tej sprawie mocno się od siebie różnią. Ci, w pobliżu których nieruchomości planowana trasa miałaby przebiegać, lub wręcz przez nie przechodzić, optują za wariantem trzecim, najbardziej oddalonym od zabudowań. Inni z kolei przekonują, że ostatecznie decydenci będą brali pod uwagę przepustowość, a ta największa jest w wariancie pierwszym zakładającym rozbiórki 22 nieruchomości.

Debata nad wariantami
Przepustowość dróg w centrum miasta drastycznie spada. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy – przekonują przedstawiciele GDDKiA

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZY CZWARTY?

Jak już informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz Biuro Projektów „IVIA” zorganizowali spotkanie informacyjne na temat opracowywanego studium do planowanej obwodnicy Szczytna. Dyskutanci zabierali głos za pośrednictwem internetu, bo, jak tłumaczyli organizatorzy, taką formę kontaktu podyktowały im względy bezpieczeństwa zdrowotnego. Podczas spotkania ze strony mieszkańców, głównie gminy Szczytno, padały różne propozycje. Agnieszka Kordowska, prezes stowarzyszenia Nasze Nowe Gizewo optowała za trzecim wariantem, wykluczając pozostałe, które zakładają mniejsze bądź większe rozbiórki nieruchomości. - Nasz Komitet walczy o to, żeby żaden z mieszkańców Nowego Gizewa nie stracił swojego domu – deklarowała prezes.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.