Orlen Reklama Top

Advertisement

Sołectwo Czarkowy Grąd ma nowego sołtysa. Po rezygnacji Elżbiety Deptuły jej miejsce zajął Dariusz Deptuła.

Deptuła za Deptułę
Dariusz Deptuła w wyborach na sołtysa nie miał konkurentów

Wybory nowego sołtysa odbyły się w piątek 13 lipca. W spotkaniu wzięło udział 18 mieszkańców sołectwa oraz przedstawiciele Urzędu Gminy - wójt Sławomir Wojciechowski i jego zastępca Ewa Zawrotna. W wyniku głosowania sołtysem został wybrany Dariusz Deptuła, jedyny zgłoszony kandydat.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.