Do redakcji „Kurka Mazurskiego” wpłynął list od mieszkanki, która skarży się na zachowanie młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół nr 1. Z jej relacji wynika, że niepełnoletni uczniowie, poza terenem szkoły, zachowują się skandalicznie – palą papierosy, wulgarnie odzywają się do przechodniów zwracających im uwagę, piją alkohol, a nawet handlują narkotykami. Mieszkanka ma żal zarówno do dyrekcji placówki, jak i policji oraz straży miejskiej, zarzucając im bezczynność.

Dlaczego nie reagujecie na zdemoralizowaną młodzież?
Pod koniec ubiegłego roku policja skierowała do sądu łącznie 15 spraw dotyczących niewłaściwego zachowania młodzieży z ZS nr 1

SKARGA MIESZKANKI

We wtorek otrzymaliśmy list od pani Marianny, która prosi nas o interwencję w sprawie skandalicznego zachowania młodzieży uczęszczającej do ZS nr 1. Oto jego treść: W imieniu mieszkańców mieszkających w pobliżu szkoły przy ul. Konopnickiej, Śląskiej (szczególnie opuszczone działki) i Sienkiewicza, Kętrzyńskiego oraz Bartnej Strony zwracamy się z prośbą o natychmiastową interwencję w sprawie zdemoralizowanej małoletniej młodzieży z pobliskiej szkoły. Wszelkie próby zgłaszania faktu na policję przez mieszkańców kończą się na niczym. Zarówno policja, jak i Straż Miejska nie reagują. Obie służby patrolują teren wokół szkoły po dzwonku na lekcję lub przejeżdżając obok i nie reagując.

Wszelkie próby zgłaszania tego faktu do szkoły kończą się na niczym, bo to jest teren poza szkołą. Małoletni uczniowie palą papierosy, zachowują się wulgarnie wobec osób starszych zwracających im uwagę, okolica jest zaśmiecona, zdewastowana, młodzież zaczęła handlować narkotykami w okolicach szkoły, pić alkohol. Z okna bloku widać, że papierosy palą wszędzie, nawet pod budynkiem szkoły, gdzie gabinet ma dyrekcja.

Obojętność wszystkich na demoralizację społeczną wśród małoletnich widać, dlatego zdecydowałam się powiadomić prasę i poszczególne instytucje (...)

(dane do wiadomości redakcji).

TO NIE TYLKO NASZ PROBLEM

O ustosunkowanie się do uwag mieszkanki poprosiliśmy dyrekcję ZS nr 1.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.