Pod względem oznakowania nasze miasto nie wygląda źle na tle innych miejscowości, nie brakuje jednak i u nas nieprawidłowego oznakowania.

Dlaczego kierowcy nie stosują się do znaków?

Złe oznakowanie może prowadzić do dwuznacznych sytuacji a także do pewnej znieczulicy wśród kierowców, ignorancji i wybiórczego stosowania znaków. Pamiętamy wszak niedawną sprawę w Nowym Gizewie, gdzie kontrowersje budziło nieprawidłowe oznakowanie obszaru zabudowanego. W tej chwili po ustawieniu odpowiednich znaków D 42, sytuacja stała się jasna i przejrzysta. Dziś zajmiemy się nieprawidłowym, moim zdaniem, oznakowaniem skrzyżowania ulic Tetmajera, Solidarności i Poznańskiej. Chodzi o znak F10, który ustawiony jest przed skrzyżowaniem ulic Poznańskiej i Solidarności.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.