Na terenie gminy Rozogi powinien zostać uruchomiony punkt sprzedaży węgla. Tego, w imieniu mieszkańców, domaga się sołtys Dąbrów Czesław Lis i wskazuje miejsce, które mogłoby na ten cel być przeznaczone.

Dlaczego musimy jechać po węgiel do Szczytna?
Próby zachęcenia lokalnych przedsiębiorców przez wójta Zbigniewa Kudrzyckiego do handlu węglem w Rozogach nie powiodły się. W tej sytuacji mieszkańcy gminy będą musieli dokonać zakupu w Szczytnie w składzie opałowym „Oskar” na ul. Krzywej

Gmina Rozogi, podobnie jak inne samorządy z powiatu szczycieńskiego, przystąpi do działań umożliwiających preferencyjny zakup paliwa stałego swoim mieszkańcom. Po przeprowadzeniu rozmów przez wójta Zbigniewa Kudrzyckiego z firmami zajmującymi się sprzedażą węgla, zainteresowanie wyraziły dwie, ze Szczytna i Myszyńca Małego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.