Spośród 75 zaplanowanych w budżecie gminy Jedwabno inwestycji, w ubiegłym roku udało się zrealizować 62. Większość z nich stanowiły zadania w ramach funduszy sołeckich. Wciąż niemałe pozostaje zadłużenie samorządu, które wynosi 8,3 mln zł, ale to i tak o blisko milion mniej niż zakładano, uchwalając budżet.

Dług ich nie przeraża
- Budżet został zrealizowany dobrze i sensownie – przekonuje wójt Sławomir Ambroziak. Jedną z wykonanych w ubiegłym roku inwestycji była warta ponad pół miliona złotych adaptacja budynków gospodarczych w Lipnikach na lokale socjalne

Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak dołączył do włodarzy, którzy otrzymali absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Sprawozdanie z jego realizacji nie wywołało wśród radnych żadnej dyskusji. Wszyscy obecni na sesji głosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium.

Dochody gminy w ubiegłym roku wyniosły 20,4 mln złotych. Z kolei wydatki sięgnęły 21,2 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 3,8 mln złotych (18% budżetu). Lista zaplanowanych zadań obejmowała 75 pozycji, ale ostatecznie wykonano 62 przedsięwzięcia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.