W Rozogach rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. W kategorii indywidualnej zwyciężyła Ewelina Kostrzewa z Kwiatuszka.

Dobra szkoła babci

W ostatnią niedzielę Wielkiego Postu (20 marca) w Rozogach odbył się dziesiąty jubileuszowy konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Jego uroczyste podsumowanie poprzedziła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jacka Jezierskiego.

-Tydzień przed Świętami Wielkanocnymi święcimy gałązki, które są symbolem życzliwości, dobrego zamiaru, kontaktu, pokoju, dialogu i błogosławieństwa na cześć Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy - powiedział biskup do wiernych w wygłoszonej homilii. Po poświęceniu palm i procesji wokół kościoła, sala widowiskowa GOK zapełniła się barwnymi dziełami twórców ludowych. Ciekawe kompozycje wykonano nie tylko z bibuły, ale również z bazi, borówek, suszonych traw i kwiatów polnych. Jubileuszowemu konkursowi towarzyszył występ zespołu młodzieżowego z Rozogów "Młode Kurpie", któremu do tańca przygrywała rodzinna kapela Drężków ze Starego Myszyńca. Przed rozoską publicznością po raz pierwszy zaprezentowała się kapela pasymska "Lipa". W tym roku do konkursu przystąpili także emeryci z Pasymia. Dzieła oceniano w dwóch kategoriach: zespołowej i indywidualnej. Spośród 31 palm w kategorii indywidualnej za najpiękniejszą uznano ponad sześciometrową palmę gimnazjalistki Eweliny Kostrzewy z Kwiatuszka (400 zł). Druga lokata przypadła Emilii Kaszni (300), a trzecia Karolowi Łachaczowi (200). W kategorii zbiorowej pierwsze miejsce otrzymali uczniowie klas II i III szkoły podstawowej w Farynach (400). Drugą nagrodę otrzymał rozoski klub seniora (300), a trzecią gimnazjaliści klas IIa i IIc (200). Komisja konkursowa przyznała także kilka wyróżnień pieniężnych i nagród książkowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

- Wicia palm nauczyła mnie moja babcia. Tę nagrodzoną robiłam z pomocą rodzeństwa od ferii zimowych. Zużyłam ponad 60 sztuk bibuły - usłyszeliśmy od Eweliny Kostrzewy, autorki najpiękniejszej palmy.

W tej niecodziennej uroczystości uczestniczyli również ksiądz Paweł Raczyński z Olsztyna, klerycy z olsztyńskiego seminarium, prezes Fundacji Wspomagania Wsi Piotr Szczepański, władze gminne z Rozogów na czele z wójtem Józefem Zapertem, seniorzy z Rejonowego Związku Emerytów ze Szczytna. Uroczyste podsumowanie konkursu organizatorzy zawdzięczają sponsorom: dyrekcji zakładu "Saria", dyrekcji banku w Myszyńcu i Rozogach, Piotrowi Szczepańskiemu, wójtowi gminy Józefowi Zapertowi, ks. proboszczowi Józefowi Midurze, Wiesławowi Tańskiemu i Wiesławowi Gnozie.

Katarzyna Błońska

2005.03.30