Wysoki wskaźnik wykonanych inwestycji wystawia włodarzom gminy Dźwierzuty dobrą ocenę za ubiegły rok. Sen z powiek spędza im jednak brak wody w studniach głębinowych, czy częste awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Dobre i złe strony gminy
Największą w ubiegłym roku inwestycją zrealizowaną przez gminę Dźwierzuty była budowa stacji uzdatniania wody w Laurentowie połączona z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej

Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla wójt znalazły się w programie ostatniej w pierwszym półroczu sesji Rady Gminy Dźwierzuty. Podsumowując ubiegły rok, wójt Marianna Szydlik przypominała, że upłynął on pod znakiem pandemii. Dochody wyniosły 41,4 mln zł i były większe niż to zakładano na początku roku. Wydatki z kolei sięgnęły 42,3 mln zł, z czego na zadania majątkowe przeznaczono 11,4 mln zł, w tym na inwestycje - 5,7 mln zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.