Wielbark to kolejny po gminie Szczytno samorząd, którego radni debatowali nad aktualnym raportem o stanie gminy i sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Dochody większe, ale inwestycje na minusie
Na kolejny etap renowacji zabytkowych kamienic Wielbarka wydano 1,1 mln zł

Podsumowując raport o stanie gminy za rok 2021, burmistrz Grzegorz Zapadka mówił o plusach i minusach wynikających z położenia gminy. Do tych drugich zaliczył m. in. słabe warunki klimatyczne, brak jezior i niskiej klasy gleby, co ma negatywny wpływ na uprawę roślin, w tym przede wszystkim zbóż. W tej sytuacji rolnicy skupiają się przede wszystkim na hodowli.

Atutem są za to lasy, które zajmują 60% powierzchni. Stanowią one zasób surowcowy dla działających tu firm, w tym Ikei. Większość mieszkańców żyje z pracy w przemyśle, którego tereny zajmują 300 hektarów. To sprawia, że dochody gminy mają się dobrze.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.