Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego jako jedyne złożyło ofertę w ramach przetargu na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Szczytno – Mrągowo. Jest ona o ponad 300 tys. zł wyższa od zaplanowanej, ale władze województwa zapowiadają, że dołożą brakującą sumę.

Dołożą do sześćsetki
Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę starego wiaduktu kolejowego w Nowych Kiejkutach

Inwestycja związana z modernizacją kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 600 Szczytno – Mrągowo została podzielona na dwa zadania. Pierwsze zakłada jej przebudowę, drugie – rozbudowę w zakresie rozbiórki wiaduktu kolejowego oraz budowę przejazdu w poziomie szyn koło Nowych Kiejkut. W ramach ogłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.