W ramach drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w ruinach zamku wpłynęła tylko jedna oferta, w dodatku o ponad 5 mln zł wyższa niż przewidziane na ten cel środki. W tej sytuacji burmistrz Krzysztof Mańkowski zapowiada, że miasto dołoży brakującą kwotę z własnych środków.

Dołożą do zamku 5 milionów
Rewitalizacja ruin będzie kosztowała znacznie więcej niż początkowo zakładano

Tylko jedna oferta wpłynęła w ramach drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ruinach szczycieńskiego zamku. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” z Olsztyna zadeklarowało realizację zadania za 14,7 mln złotych. To niemal taka sama cena, którą firma zgłosiła w pierwszym przetargu. Tymczasem miasto miało przeznaczyć na wykonanie inwestycji 9,2 mln złotych. Co teraz zrobi burmistrz?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.