Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wawrochach – to kolejna zaplanowana przez gminę Szczytno inwestycja wodociągowa, do której trzeba będzie dołożyć więcej środków, niż niż to wcześniej zakładano.

Dołożą ponad milion do inwestycji
Wójt Sławomir Wojciechowski nie będzie powtarzał przetargu na modernizację SUW w Wawrochach, bo szanse na zbicie ceny są niewielkie

Małe zainteresowanie towarzyszyło ogłoszonemu przez gminę Szczytno przetargowi na wyłonienie wykonawcy modernizacji stacji uzdatniania wody w Wawrochach. Zgłosiła się tylko jedna firma – Zakład Usługowy EKO-WOD z Kętrzyna, oferując wykonanie zadnia za 3,965 mln zł. To znacznie więcej niż zakładał kosztorys szacunkowy przygotowany przez gminę. Ta zarezerwowała na to zadanie 2,7 mln zł rozkładając je na dwa etapy. W tym roku przewidziano wykonanie robót wartości 0,5 mln zł, w przyszłym – 2,2 mln zł.

Czy gmina dołoży ponad 1 mln zł do planowanej inwestycji?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.