„Domy Strażaka” stawały się na wsiach centrami życia kulturalnego mieszkańców. Tak było między innymi w Burdągu.

Dom strażaka

Ułani

Ochotnicza Straż Pożarna w Burdągu powstała w 1946 roku dzięki staraniom Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy i Konstantego Dudzińskiego. Wśród założycieli byli między innymi Przybyłkowie – ojciec i syn. Na czele OSP Burdąg przez lata stali Kazimierz Waśniewski i Ryszard Frąckiewicz. Waśniewski w czasie wojny był ułanem i bardzo lubił konie. Dlatego działalność w OSP Burdąg pozwalała mu dalej kontynuować swe ułańskie tradycje, tym razem jako strażakowi. W tamtym okresie wyjazdy OSP do akcji opierały się jeszcze na zaprzęgach konnych. Następnie naczelnikiem OSP Burdąg był Henryk Tadaj a prezesem Czesław Łachacz. Do OSP Burdąg należała cała rodzina Łachaczów – ojciec Czesław Łachacz i 6 synów. Prasa regionalna na początku lat 80. opublikowała nawet o tej strażackiej rodzinie artykuł pod nazwą „Strażacka rodzina z Burdąga”.

Dom Strażaka

W drodze czynu społecznego w 1968 roku wybudowano w Burdągu „Dom Strażaka”, czyli remizę strażacką połączoną ze świetlicą wiejską. Pod remizę i świetlicę przeznaczono dawny budynek gospodarczy Mazura Olschewskiego. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 20 lipca 1968 roku. Z tej okazji odbyła się wtedy w Burdągu specjalna sesja wyjazdowa Gromadzkiej Rady Narodowej w Jedwabnie. Obok gminnych radnych wzięli w niej też udział zastępca Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Walter Późny, zastępca Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wiesław Piecha, sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR Leon Stawicki, zastępca kierownika Wydziału do Spraw Kultury Doryński oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie Edward Sarnicki. Uroczystości zaczęły się o godzinie 18.30 a zakończyły o 2.30. Według oficjalnych danych, wzięło w nich udział około 300 osób z Burdąga i okolicznych wsi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.