Prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej, niewystawianie rachunku bądź paragonu za wykonaną usług lub zakup towarów – tego najczęściej dotyczą zgłaszane przez mieszkańców powiatu donosy do Urzędu Skarbowego.

Donosy na nielegalną działalność

ANONIMY NAJCZĘŚCIEJ OGÓLNIKOWE

Mieszkańcy powiatu coraz chętniej przekazują sygnały do urzędu skarbowego o występujących ich zdaniem nieprawidłowościach. W ubiegłym roku do skarbówki trafiło 100 donosów, podczas gdy rok wcześniej było ich 90, a dwa lata wcześniej – 78. Ponad połowa informacji dotyczy prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. W dalszej kolejności – braku wystawienia rachunku bądź paragonu za wykonaną usługę lub zakup towarów, pracy „na czarno” oraz niezgłoszenia do opodatkowania najmu mieszkania.

Każda informacja jest szczegółowo analizowana przez pracowników urzędu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.