Do końca czerwca przyszłego roku stare przepompownie ścieków w Jedwabnie zostaną zastąpione przez nowe. Dodatkowo wybudowana będzie sieć kanalizacyjna. Na realizację tych inwestycji ZGK Sp. z o.o. otrzymał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dostali pożyczkę na nowe przepompownie
Umowę na dofinansowanie zadania podpisali prezesi – ZGK w Jedwabnie Robert Barański (z lewej) i WFOŚiGW Jarosław Bogusz

Jak już informowaliśmy, spółka komunalna w Jedwabnie przymierza się do inwestycji polegającej na gruntownej modernizacji przepompowni ścieków oraz budowie odcinka sieci kanalizacyjnej. Zadanie ma być wykonane do połowy przyszłego roku. Koszt całkowity modernizacji sześciu przepompowni i budowy prawie kilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej oszacowano na 1,17 mln zł, z czego ponad 1,05 mln zł będzie stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W czwartek 2grudnia w siedzibie Funduszu prezes ZGK Sp. z o.o. w Jedwabnie Robert Barański podpisał umowę na dofinansowanie zadania. – Zakładamy, że nowe przepompownie będą funkcjonowały co najmniej przez 30 lat – mówi prezes. Głównym założeniem projektu jest usprawnienie i niezawodne funkcjonowanie przepompowni, a co za tym idzie zmniejszenie liczby awarii. Ponadto zostaną zdemontowane uszkodzone i zdeformowane odcinki kanalizacji, a w ich miejsce będą położone nowe. Oprócz tego do sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone dodatkowe gospodarstwa z terenu gminy.

(kee)