Przebudowa ulic Suwalskiej i fragmentu Pomorskiej w Szczytnie uzyskała najwyższą ocenę wśród złożonych do wojewody wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa.

Dostaną kasę na drogi
Przebudowy doczeka się droga do Kamionka od strony Lipowej Góry Zachodniej

Znana jest już wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Do wojewody wpłynęło 80 wniosków, w tym 50 dotyczących dróg gminnych i 30 powiatowych na łączną kwotę 93 mln zł. Tymczasem do podziału jest niewiele ponad 60 mln zł. Wiadomo, że problemów z pozyskaniem środków nie będzie miało miasto Szczytno,

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.