Gmina Jedwabno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie dofinansowanie na współpracę międzynarodową z Gromadą Wielka Dymerka z Ukrainy. Oba samorządy planują wymianę kulturalną zespołów folklorystycznych, która z powodu toczącej się wojny w tym roku będzie się odbywała w Jedwabnie.

Dotacja na współpracę z Ukrainą
Wstępna deklaracja współpracy padła już kilka miesięcy temu, kiedy wójta Sławomira Ambroziaka odwiedzili przedstawiciele gminy Wielka Dymerka

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod koniec marca w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku” podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 5,5 tys. zł projektu pod tytułem „Nawiązanie współpracy Gminy Jedwabno z Welykodymerską Gromadą (Ukraina)”.

W ramach projektu zostanie podpisana deklaracja współpracy pomiędzy polskim i ukraińskim samorządem. Ponadto w okresie letnim na imprezach kulturalnych w Jedwabnie wystąpią ukraińskie zespoły z Gromady Wielka Dymerka. Wymiana ma być prowadzona we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Jedwabno”.

Łączna wartość projektu wyniesie 11 tys. złotych. - To pierwszy projekt obu samorządów w ramach wzajemnej współpracy, która w przyszłości ma przynieść kolejne wspólne inicjatywy – zapowiada wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak.

Gromada Wielka Dymerka leży w rejonie Browary, w obwodzie kijowskim. Wiosną ubiegłego roku znalazła się pod okupacją rosyjską. Wtedy 35 mieszkańców Wielkiej Dymerki znalazło schronienie w gminie Jedwabno. Tak narodziła się idea partnerstwa między polskim i ukraińskim samorządem.

(ew)