Gmina Szczytno jako jedyna spośród samorządów powiatu szczycieńskiego otrzyma dofinansowanie z PROW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Dotacja tylko dla Zielonki i Wałpusza
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej obejmie m.in. Zielonkę

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie nabór wniosków o dofinansowanie zadań wodno-kanalizacyjnych wpłynęło 111 zgłoszeń od samorządów. Tylko 33 z nich, które zostały najwyżej ocenione, otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym gronie na 15. miejscu znalazł się wniosek gminy Szczytno dotyczący budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Zielonka i Wałpusz.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.