Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczytnie może się pochwalić kadrą pedagogiczną, która nieustannie szuka nowych metod nauczania i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Dzieje się tak za sprawą realizowanych od lat programów unijnych skierowanych zarówno do nauczycieli, jak i uczniów. Za innowacyjność w nauczaniu placówka, jako jedyna w Polsce, otrzymała właśnie prestiżową nagrodę.

Dotrzeć do każdego ucznia
Nina Szewczak deklaruje, że nie zamieniłaby swojej pracy w SOSW na żadną inną

PODPATRUJĄ INNYCH

Realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie projekt „Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych” otrzymał przyznawaną przez Komisję Europejską nagrodę za innowacyjność w nauczaniu. Organizatorem polskiej edycji tego wyróżnienia jest Narodowa Agencja Programu Erasmus +. Nagroda, skierowana do środowiska nauczycielskiego i szkół, służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach Erasmusa. Przyznaje się ją w czterech kategoriach: edukacja wczesnoszkolna, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły branżowe i techniczne.

Jak podkreśla dyrektor SOSW Maria Jolanta Rudzka, na sukces zapracował cały zespół nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Szczególne jednak słowa uznania należą się jego koordynatorce i autorce wniosków o dofinansowanie, Ninie Szewczak.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.