Małgorzata Redynk nadal będzie kierowała Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku. Wygrała konkurs na dyrektora ogłoszony w związku ze zbliżającym się upływem jej pięcioletniej kadencji.

Dotychczasowa dyrektor wygrała konkurs
Małgorzata Redynk kieruje wielbarskim przedszkolem już dziesięć lat

Małgorzata Redynk, która dyrektorem Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Wielbarku jest już dziesięć lat, była jedyną kandydatką w konkursie na to stanowisko. Został on ogłoszony w związku ze zbliżającym się terminem upływu jej pięcioletniej kadencji. Ta, która rozpocznie się 1 września, będzie jej trzecią w dyrektorskim fotelu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.