Droga krajowa nr „53” dla nas, mieszkańców Szczytna, była, jest i będzie najważniejsza.

Droga Olsztyn - Szczytno. Co dalej? (7)
Krzysztof Połukord

Moja przeszłość zawodowa i związki z moją małą ojczyzną – ziemią szczycieńską, zobowiązują do zabiegania o dostosowanie DK 53 do stanu zgodnego z obowiązującymi zasadami kształtowania i projektowania dróg pozamiejskich. Swoje stanowisko o konieczności przebudowy DK 53 i budowy obwodnicy (obejścia) Szczytna wyrażałem wielokrotnie na łamach „Kurka Mazurskiego” (m.in. „KM” nr 21 z 24.05.2018, „KM” nr 38 z 20.09.2018, „KM” nr 5 z 31.01.2019, „KM” nr 32 z 15.08.2019) oraz na swoim kanale na YouTube (https://youtu.be/ez5auDA2pAM). Sprawie obwodnicy nadano bieg zgodny z oczekiwaniami mieszkańców Szczytna. Pozostała do załatwienia sprawa przebudowy (budowy) DK 53 do stanu zgodnego z wymaganiami drogi klasy GP. Analiza ostatnich dostępnych pomiarów ruchu (czyli wykonanych w 2015 roku) motywuje do walki o dostosowanie DK 53, do stanu zgodnego z obowiązującymi zasadami kształtowania i projektowania krajowych dróg pozamiejskich. Nie można pogodzić się z tym, że DK 53 z ruchem średnim na terenie naszego województwa 5 998 poj./dobę jest całkowicie pomijana w zamierzeniach inwestycyjnych, a tymczasem droga nr 16 na odcinku Mrągowo – Ełk z ruchem średnim 3 441 poj./dobę, a więc zdecydowanie mniejszym, jest planowana do przebudowy na drogę dwujezdniową i na parametrach klasy „S” - ekspresowej. Nie można tego bezkrytycznie zaakceptować wiedząc, że na DK 53 stwierdzono natężenie średniodobowe ruchu pojazdów silnikowych większe aż o 74% od natężenia średniodobowego ruchu pojazdów silnikowych na omawianym odcinku DK 16. Przedstawia to powyższa tabela (dane były już publikowane na łamach „KM”).

Skrzyżowanie z koleją w Klewkach

Dane z tabeli są niepodważalnym dowodem na politykę dyskryminującą DK 53. Polityka inwestycyjna na drogach, nie uwzględniająca najważniejszej przesłanki w planowaniu tj. ruchu, jest polityką błędną oraz jest wyrazem nieracjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczanymi na poprawę stanu sieci drogowej. Taka nieracjonalna polityka jest dzisiaj uprawiana przez zarządcę DK 53, czyli GDDKiA O/Olsztyn. Fakt ten wymaga nagłośnienia. Twierdzę, że jest uprawiana magia z prognozami ruchu dla uzasadnienia, że nakłady inwestycyjne powinny w pierwszej kolejności zostać przeznaczone na DK 16, a nie na DK 53. Udowodniłem w swojej publikacji olbrzymie przeszacowanie prognoz ruchu na DK 16 na odcinku Mrągowo – Ełk (patrz: https://youtu.be/U7fONOPppYY). Oceniam, że prognoza ruchu GDDKiA jest przeszacowana aż o ok. 60%! GDDKiA stosuje wszystkie możliwe zabiegi dla uzasadnienia konieczności budowy drogi na tym odcinku o przekroju dwujezdniowym. Dzieje się to w sytuacji poważnych, ponadtrzydziestoletnich zaniedbań inwestycyjnych na DK 53, na drodze o zdecydowanie większym natężeniu ruchu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.