DK 53 posiada złe krzywizny poziome, nie zapewniające bezpiecznego przejazdu. Niewłaściwie wykonstruowane płaszczyzny jezdni w ich obrębie, zwiększają prawdopodobieństwo wpadnięcia w poślizg, nawet gdy jedzie się z niewygórowaną prędkością.

Droga Olsztyn - Szczytno. Co dalej? (8)
Krzysztof Połukord

Sam tego doświadczyłem na łuku w Trękusku w 2011 r. (zdjęcia powyżej: po lewej feralny łuk, po prawej mój uszkodzony samochód). Na tym łuku było bardzo dużo wypadków. Łuk w niedługim czasie po mojej kraksie został przebudowany przez PUDIZ O/Szczytno (po uprzednim wygraniu przetargu zorganizowanego przez GDDKiA).

Drogi krajowe (a więc i nr 53) mają przeważającą funkcję tranzytową i prowadzą ruch o znacznych prędkościach. Ta kategoria dróg wymaga stosowania szczególnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu. Wymagany dla nich poziom bezpieczeństwa osiąga się m. in. poprzez zachowanie właściwych odstępów między skrzyżowaniami oraz ograniczenia w obsłudze bezpośredniego otoczenia (zjazdy wyjątkowo dopuszczalne). Na dzień dzisiejszy praktycznie jest nieograniczona dostępność do drogi nr 53 z przyległych terenów. Dlatego należy ją przebudować, w tym wykonując obejścia miejscowości (obwodnice).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.