Wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie powiatu mają stanowić 17% i sięgnąć blisko 14 mln złotych. Tradycyjnie już czołową pozycję w inwestycjach zajmują zadania drogowe realizowane przy udziale samorządów miejskich i gminnych. Najwięcej wkładu w nie zadeklarowała gmina Świętajno.

Drogi, chodniki i urzad pracy

RAZEM Z SAMORZĄDAMI

Znamy już projekt przyszłorocznego budżetu powiatu. Wydatki majątkowe mają w nim sięgnąć 17% i wynieść blisko 14 mln złotych.

- To bardzo dobry wskaźnik, biorąc pod uwagę, że nie ma już do wykorzystania środków unijnych – komentuje starosta Jarosław Matłach. Podobnie jak w latach ubiegłych, na liście inwestycji dominują zadania drogowe realizowane przy udziale lokalnych samorządów. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazła się rozbudowa drogi i mostu na rzece w miejscowości Antonia. Szacunkowa wartość tej inwestycji to 4 mln złotych.

- Zaplanowanym źródłem dofinansowania są środki z budżetu państwa w wysokości 50% - informuje skarbnik powiatu Agnieszka Gałązka. Na początku stycznia powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy mostowej. W planie budżetu znalazła się również przebudowa drogi powiatowej w Kolonii (750 tys. zł). Zadanie to ma być także dofinansowane ze środków państwa (225 tys. zł). Resztą kosztów po połowie podzielą się powiat oraz gmina Świętajno. Kolejną pozycją w wykazie inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Wielbark – Rozogi (460 tys. zł), z czego 138 tys. zł mają stanowić środki z budżetu państwa oraz po 161 tys. zł z kas powiatu i gminy Wielbark. Z udziałem finansowym gminy Świętajno wynoszącym 382 tys. zł zostanie zrealizowana przebudowa drogi w Jerutach. Drugie tyle dołoży powiat. Na liście zadań drogowych znalazły się jeszcze: przebudowy dróg: w Konradach, Olszynach, odcinka Pasym – Dźwiersztyny we wsi Dybowo, a także kontynuacja przebudowy drogi w Niedźwiedziach. W planach są również opracowania dokumentacji technicznych m.in. na przebudowę drogi Janowo – Szczytno oraz Sędańsk – Siódmak. Przy współudziale gmin będą też budowane nowe chodniki w miejscowościach: Świętajno, Sasek Mały, Sąpłaty, na ul. Kajki w Dźwierzutach, przy drodze Orżyny – Miętkie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.