Przebudowy dróg dominować będą w zadaniach majątkowych gminy Świętajno w 2020 roku. Na ten cel przeznaczono 5,1 mln zł. Samorząd będzie musiał zaciągnąć nowy kredyt, który sprawi, że jego zadłużenie wzrośnie do 9,6 mln zł.

Drogi zdominują inwestycje
Dziś zamknięta jest droga z Kolonii do Spychowa. W przyszłym roku prace przeniosą się na odcinek do Świętajna

Tegoroczne dochody gminy Świętajno mają sięgnąć 31,6 mln zł, wydatki zaplanowano w kwocie 32,8 mln zł, w tym majątkowe – 6,1 mln zł. Zdecydowanie największą inwestycją będzie kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Świętajno-Kolonia. Wartość zadania, które ma objąć 1,8 km, szacowana jest na 3,6 mln zł. Być może trzeba będzie dołożyć jeszcze dodatkowe środki. Dwa przetargi na realizację tej inwestycji, które już się odbyły, zostały odwołane ze względu na wysokie ceny. Jedna z nich sięgała 7 mln zł („Strabag”), a druga 4,4 mln zł („Ostrada”)

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.