Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu, dzięki któremu miasto będzie mogło sfinansować kilka dużych inwestycji, w tym modernizację stadionu na ul. Śląskiej oraz przebudowę ośmiu ulic. Łączna wysokość zobowiązania opiewa na blisko 11 mln zł, co oznacza, że na koniec przyszłego roku zadłużenie samorządu z 24,4% skoczy do 31,3%.

Droższym kredytem będą spłacać tańszy
Paweł Krassowski: - Dzisiejsza decyzja radnych i burmistrza zablokowała możliwości inwestycyjne dla naszego miasta. Kredyt, który dziś zaciągnęli, będą spłacać moje dzieci

ZMIANY POD ULICE

We wtorek, na wniosek burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego, została zwołana sesja Rady Miejskiej. W programie obrad znalazły projekty uchwał dotyczących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i budżetu oraz zaciągnięcia kredytu. Dwie pierwsze wiążą się z zaplanowanymi na ten rok inwestycjami – przebudową ośmiu ulic, na które miejski samorząd pozyskał 5 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu oraz budową bloku mieszkalnego na ul. Sobieszczańskiego.

ZADŁUŻENIE PRZEKROCZY 30% Najwięcej wątpliwości wzbudziła uchwała o zaciągnięciu kredytu w wysokości 10,9 mln złotych. Z tej puli niespełna 7 mln zł samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje, a ponad 4 mln zł – na spłatę swoich wcześniejszych zobowiązań. Zgoda na kredyt w proponowanej wysokości oznacza, że zadłużenie miasta z prognozowanych 24,4% na koniec bieżącego roku, wzrosłoby do 31,3% na koniec roku 2023.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.