Miasto ogłosiło ponowny nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Powodem jest odrzucenie wszystkich czterech propozycji, które zgłoszono w pierwszym podejściu.

Drugie podejście do budżetuJak już informowaliśmy, wszystkie cztery projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Szczytno, zostały odrzucone przez opiniujący je zespół. Z końcem sierpnia minął ostateczny etap ich weryfikacji oraz odwołań. Wpłynęły one tylko w przypadku dwóch propozycji dotyczących budowy chodnika przy ul. Leśnej i Partyzantów oraz projektu „Zielona Wyspa” zakładającego zagospodarowanie na park terenu na osiedlu Królewskim. Oba odwołania nie zostały jednak uwzględnione. W związku z tym, tak jak zapowiadał już burmistrz Krzysztof Mańkowski, ogłoszony został drugi nabór projektów. Na ich składanie mieszkańcy mają czas do 22 września. Zgodnie z nowym harmonogramem, ich weryfikacja nastąpi między 25 września a 11 października, a publikacja ostatecznej listy jest zaplanowana do 11 października. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach od 12 października do 9 listopada, natomiast ogłoszenie wyników ma nastąpić do 24 listopada.

(ew)