W minioną sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku. Podczas spotkania wręczono też medale i odznaki za wysługę lat.

Druhowie podsumowali rok
Druhowie OSP Wielbark wraz zaproszonymi na zebranie gośćmi

W zebraniu odbywającym się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku uczestniczyli członkowie czynni, honorowi oraz zaproszeni goście, w tym Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP (członek OSP Wielbark) starosta Jarosław Matłach, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie bryg. Zbigniew Stasiłojć, wicestarosta i członek OSP Wielbark Jerzy Szczepanek, Przewodniczący Rady Miasta w Wielbarku Robert Kwiatkowski, radny i członek OSP Wielbark Krzysztof Burdyński oraz przedstawiciel gminy Paweł Dąbrowski.

Sprawozdanie z działalności wielbarskiej jednostki przedstawił jej prezes Szymon Pawłowski.

W ubiegłym roku OSP Wielbark wyjeżdżała 85 razy do działań ratowniczo-gaśniczych.

W największej liczbie wyjazdów uczestniczył Krystian Siedlecki. Podczas zebrania prezes Szymon Pawłowski podziękował wszystkim członkom za ich zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą oraz za działalność społeczną. Wręczono też medale i odznaki za wysługę lat.

W gronie tych, którzy mogą się pochwalić najdłuższym stażem w jednostce znaleźli się: Mirosław Maluchnik (45 lat), Lech Maluchnik (40 lat) i Krzysztof Burdyński (25 lat). Ten ostatni został też odznaczony Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał natomiast Kamil Skurzewski.

Członkowie OSP zatwierdzili również plany działalności i plan finansowy na rok bieżący. Największym zadaniem będzie zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W trakcie zebrania ogłoszono, że szeregi wielbarskich strażaków ochotników zasilił Jakub Borkowski. Zarząd OSP Wielbark, głosami wszystkich przybyłych druhów otrzymał wotum zaufania za ubiegły rok.

(kee)