Sołtysi z gminy Szczytno przystępują do zbiórki podpisów na listach poparcia dla swojego wójta. To pierwszy element kampanii, której celem jest nominowanie Sławomira Wojciechowskiego do prestiżowej nagrody "Wójta Roku".

Dumni z wójta

Z wnioskiem o zgłoszenie Sławomira Wojciechowskiego do corocznego konkursu na najlepszego wójta w Polsce wystąpił na ostatniej sesji Rady Gminy (11 lutego) sołtys Olszyn Zygmunt Rząp.

- Swoją codzienną pracą ten człowiek jak najbardziej zasłużył na takie wyróżnienie - zwracał się do uczestników obrad sołtys Rząp, zaznaczając, że wypowiada się w imieniu wszystkich sołtysów gminy Szczytno. - Mamy ładne szkoły, chodniki, czemu nie pochwalić się nimi innym i pokazać, że posiadając podobny budżet jak oni, w szybkim tempie rozbudowujemy gminę.

Zdaniem Rząpa, wójt właściwie reaguje na zgłaszane mu problemy. Tak było np. wtedy, gdy mieszkańcy Olszyn wystąpili z wnioskiem o dobudowę w ich miejscowości chodnika. Został on załatwiony od ręki.

- Wójt ma znakomity kontakt z mieszkańcami gminy dzięki temu, że często jeździ po terenie i wsłuchuje się w ich problemy. Jest przy tym skromny, a przecież skala naszych corocznych inwestycji wzbudza u innych szefów samorządów podziw - mówi Rząp, powołując się na swoje liczne wizyty w innych rejonach województwa, a także kraju i rozmowy z tamtejszymi samorządowcami. Na plus Wojciechowski może zaliczyć też i to, że składane przez podległy mu urząd wnioski o fundusze pomocowe, regularnie zyskują akceptację opiniujących je ekspertów.

W dodatku są one sporządzane przez pracowników urzędu, a nie przez wynajętą za duże pieniądze firmę.

- Po głębokim śnie, w jakim nasza gmina była za poprzednich wójtów i naczelników, wreszcie nadeszły dobre czasy. Doceńmy człowieka, który się do tego przyczynił - apeluje do mieszkańców gminy sołtys Olszyn.

(o)

2005.02.16