Dwie organizacje z powiatu szczycieńskiego zyskały w ostatnich miesiącach status organizacji pożytku publicznego, który umożliwia im pozyskiwanie 1% dochodów od podatników.

Dwaj debiutanci w kolejce po jeden procent
Stowarzyszenie „Nasza Szczycieńska Ziemia” organizuje warsztaty i imprezy mające na celu pobudzenie do aktywności lokalną społeczność

W poprzednim numerze „Kurka” zamieściliśmy wykaz 14 organizacji pożytku publicznego mających siedzibę w powiecie szczycieńskim i osiągnięte przez nie wpływy z 1 procenta podatku za 2019 rok. W tym roku o takie odpisy może się już ubiegać 15 organizacji. W porównaniu do roku ubiegłego, z wykazu OPP ubyło jedno - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom. Przybyły za to dwa - „Nasza Szczycieńska Ziemia” i Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Szczytnie.

POTRZEBUJĄ ŚRODKÓW NA SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ

Stowarzyszenie „Lazarus” działa w Szczytnie już od wielu lat, jako jedno z czterech pod tym szyldem w województwie. Zostało powołane do życia z inicjatywy mniejszości niemieckiej, która też zaopatruje je w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Ten jest wypożyczany wszystkim potrzebującym.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.