Jednym z priorytetów gminy Szczytno, realizowanym od lat, jest budowa świetlic wiejskich. W tym tygodniu na jej terenie oddano do użytku dwa kolejne obiekty, na które udało się uzyskać dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Dwie nowe świetlice
W przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu, sołectwa i duchowieństwa

Lipowa Góra Wschodnia i Nowe Gizewo, to kolejne sołectwa w gminie Szczytno, które doczekały się nowych świetlic. W poniedziałek wymurowane od podstaw budynki zostały w obecności przedstawicieli parlamentu, samorządu, rządu, duchowieństwa oraz lokalnej społeczności oddane do użytku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.