Gawrzyjałki i Sędańsk to sołectwa, na czele których staną nowi sołtysi. Największe emocje towarzyszyły wyborom w Sędańsku, gdzie dotychczasowy sołtys Reinhold Jonik przegrał rywalizację z Karoliną Echt.

Dwóch nowych sołtysów
Wśród pierwszych, którzy składali nowej sołtys Karolinie Kaczmarczyk gratulacje był wójt Sławomir Wojciechowski

W SĘDAŃSKU ZADECYDOWAŁY GŁOSY Z JANOWA

W gminie Szczytno trwają wybory sołtysów na nową pięcioletnią kadencję. W większości przypadków zgłaszany jest tylko jeden kandydat – dotychczasowy sołtys i on też uzyskuje zdecydowane poparcie od przybyłych mieszkańców. Do rywalizacji na razie doszło jedynie w sołectwie Sędańsk, w skład którego wchodzą także pobliskie wsie Janowo i Sawica. Długoletniemu sołtysowi Reinholdowi Jonikowi przyszło zmierzyć się z Karoliną Echt i tu doszło do niespodzianki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.