Dworzec autobusowy w Szczytnie znalazł nabywcę. Deklaruje on przeprojektowanie terenu, na którym znajdują się przystanki i zamierza również wybudować obiekt usługowo – handlowy.

Dworzec ma nowego właściciela
Nowy właściciel terenu dworca autobusowego planuje m.in. przeprojektowanie przystanków

Dworzec autobusowy w Szczytnie nie jest już własnością Bus – Komu. Spółka transportowa sprzedała go firmie spoza województwa, która wystąpiła do miasta z wnioskiem o zmianę dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.