Reklama

Węgiel

Gmina Szczytno jako pierwszy samorząd w powiecie szczycieńskim zatwierdziła plan dochodów i wydatków na 2022 rok. W przygotowanym przez wójta Wojciechowskiego już po raz dwudziesty budżecie pokaźny procent stanowią inwestycje.

Dwudziesty budżet wójta
W przyszłorocznym budżecie gminy Szczytno na inwestycje zapisano 15,8 ml zł, czyli blisko 24% ogólnych wydatków gminy. Na ten zapis w pierwszej kolejności zwracają uwagę (od lewej): przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Woźniak, skarbnik Jolanta Godlewska, wicewójt – Ewa Zawrotna i wójt Sławomir Wojciechowski

Zakładane w roku przyszłym dochody gminy Szczytno mają być o 15% niższe od spodziewanych w tym roku. To efekt przeniesienia z jednostki samorządowej (GOPS) do państwowej (ZUS) obsługi wypłaty świadczenia 500+ i wyprawki szkolnej, a to w przypadku gminy Szczytno kwota niemała, bo bliska 10 mln zł. Mniejsze o 750 tys. zł będą wpływy z podatku od nieruchomości. Tu także przyczyną jest zmiana odgórnych przepisów i zwolnienie lotnisk z daniny.

Na szczęście nie ucierpią na tym inwestycje. W przyszłorocznym budżecie przewidziano ich aż 34 na kwotę 15,8 mln zł, co stanowić ma znaczącą pozycję w ogólnych wydatkach gminy – 23,80%.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.