Radny Arkadiusz Myślak po raz kolejny domaga się zamontowania wyświetlacza pomiaru prędkości przy Szkole Podstawowej nr 3. Jego wniosek w tej sprawie miasto zamierza przekazać Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta jednak nie chce spełnić postulatu.

Dyrekcja odrzuca pomysł na piratów
GDDKiA stoi na stanowisku, że przejście dla pieszych przy SP 3 jest dobrze oznakowane i oświetlone, więc nie ma potrzeby montowania przy nim wyświetlacza pomiaru prędkości

RADNY SIĘ DZIWI

Zamontowanie wyświetlacza pomiaru prędkości przy przejściu dla pieszych obok SP nr 3 to postulat od dawna zgłaszany przez radnego Arkadiusza Myślaka. Już w styczniu tego roku miasto przesłało jego interpelację w tej sprawie do GDDKiA. Ta jednak odmówiła, uznając, że nie ma do tego podstaw. Radny ponowił swój wniosek pod koniec października.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.