Kierownictwo szczycieńskiego szpitala pozostaje bez zmian. Konkurs na dyrektora wygrała Beata Kostrzewa. - Przedstawiona przez nią koncepcja rozwoju szpitala najbardziej trafiła do członków komisji konkursowej – uzasadnia jej przewodniczący, wicestarosta Jerzy Szczepanek.

Dyrektor będzie miała co robić
Beata Kostzrewa: - Lubię tę pracę, ten szpital i pracujących w nim ludzi

TROJE KANDYDATÓW

Do konkursu na stanowisko dyrektora szpitala w Szczytnie przystąpiło troje kandydatów: kierująca placówką Beata Kostrzewa z Dźwierzut, Andrzej Błaszczyk ze Szczytna i Jacek Pietryka ze Szczecina. Oni też spełnili wymogi formalne i przeszli do drugiego etapu. Na rozmowę z komisją konkursową stawiło się jednak tylko dwoje z nich. Nie dotarł kandydat ze Szczecina. Ostatecznie sześcioosobowa komisja pod przewodnictwem wicestarosty Jerzego Szczepanka, w tajnym głosowaniu, uznała, że najlepszą wizję rozwoju szpitala przedstawiła Beata Kostrzewa. Jeszcze w piątek jej kandydatura została zarekomendowana Zarządowi Powiatu, który zaakceptował rozstrzygnięcie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.