Joanna Elżbieta Wasik będzie przez kolejną piecioletnią kadencję nadal kierować Zespołem Szkół w Rozogach, a Marzena Błaszczak – stać na czele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie.

Dyrektorki na nową kadencję
Marzena Błaszczak kierować będzie szkołą w Klonie przez kolejną kadencję

Taki jest wynik ogłoszonych przez wójta konkursów na dyrektorów obu placówek.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.