Grażyna Wyrzykowska – Mączyńska i Grażyna Wrona – Janowska przez co najmniej dwa najbliższe lata nadal będą kierować szczycieńskimi podstawówkami – pierwsza „dwójką”, druga „trójką”. W tym roku obu kończy się kadencja, ale burmistrz Danuta Górska zdecydowała o przedłużeniu im powierzenia obowiązków.

Dyrektorki z przedłużeniem
Grażyna Wyrzykowska – Mączyńska dyrektorem SP z OI nr 2 jest od 1992 r.

Dyrektorom dwóch szczycieńskich podstawówek – SP z OI nr 2 i SP nr 3 w tym roku kończą się kadencje. Mimo to Grażyna Wyrzykowska – Mączyńska i Grażyna Wrona – Janowska pozostaną na stanowiskach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.