Zakończyliśmy przegląd oświadczeń majątkowych radnych i włodarzy. W najbliższych tygodniach będziemy przyglądać się stanom posiadania kierowników podległych samorządom jednostek. Na „pierwszy ogień” idą szefowie struktur powiatowych. W tym gronie największymi zasobami finansowymi może się pochwalić dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bogdan Nowak, który zgromadził na koncie blisko pół miliona złotych.

Dyrektorskie pensje i zaskórniaki
Na koncie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Bogdana Nowaka znajduje się blisko pół miliona złotych, z kolei kierująca Zespołem Szkół nr 3 Mariola Jaworska w minionym roku osiągnęła najwyższe dochody z tytułu umów o pracę

OSZCZĘDNOŚCI

Kierownicy podległych powiatowi jednostek zgromadzili na kontach duże oszczędności. Absolutnym numerem jeden pod tym względem jest dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bogdan Nowak, który zaoszczędził pokaźną sumkę 405 247,88 zł oraz 1 464,70 dolarów. Daleko za nim jest dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Beata Pardo (100 tys. zł). Różnice w oszczędnościach następnych w kolejności szefów podległych powiatowi jednostek nie są już tak duże. Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Jerzy Cimoszyński zgromadził na koncie 67 tys. zł, a kierująca Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Drozdowicz – 60 tys. złotych. Pierwszą piątkę zamyka dyrektor szpitala Beata Kostrzewa (55 tys. zł), a po piętach depcze jej szefowa domu dziecka w Szczytnie Beata Pietrzyk (50 tys. zł). Nowa dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Małgorzata Folga zaoszczędziła 36 635,18 zł oraz 0,33 euro i 2,51 CHF. Szefowa Domu Pomocy Społecznej Dorota Sędzińska – Bruździak uzbierała 31 700 złotych, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Górka – 20 187 zł, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Danuta Maroszek – 20 tys. złotych. Mniej na kontach mają dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy Jan Dąbrowski (10 tys. zł) oraz Zespołu Szkół nr 3 Mariola Jaworska (2 548,04 zł). Żadnych oszczędności w oświadczeniach nie wykazali dyrektorzy: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Gabriela Woźniak, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Maria Jolanta Rudzka, Zespołu Szkół nr 1 Elżbieta Fiebig oraz Domu dla Dzieci w Pasymiu Ewa Argalska.

NIERUCHOMOŚCI

Była już dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Elżbieta Fiebig wraz z małżonkiem dorobiła się m.in. trzech mieszkań oraz domku letniskowego

Imponującym stanem posiadania jeśli chodzi o nieruchomości mogą się poszczycić zarówno była, jak i nowa dyrektor ZS nr 1.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.