Okres kończących się na polach żniw i odbywających się w gminach dożynek to z jednej strony święto plonów, a dla rolników radość i wdzięczność za owoce ich pracę, a z drugiej również plany i obawy, co będzie jutro i w dalszej perspektywie.

Dziękczynienie Bogu i ludziom
Z dumą patrzę na naszą społeczność wiejską, która harmonijnie łączy tradycję z nowoczesnością

Rolnik to bardzo trudny i wymagający zawód, który w sobie skupia wiele profesji: menadżer, księgowy, mechanik, technolog produkcji, czasami przetwórca czy organizator sprzedaży. Można by wymieniać jeszcze wiele innych talentów i umiejętności niezbędnych do zarządzania gospodarstwem rolnym. Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich to także ważni społecznicy, dbający o piękno, tradycje i bezpieczeństwo. Mówimy tu o strażakach, sołtysach, lokalnych artystach, skupionych w kołach gospodyń wiejskich, domach kultury, grupach parafialnych.

Produkcja rolna, roślinna lub zwierzęca, uzależniona od wielu czynników zewnętrznych – pogoda, rynki zbytu, zmienność cen, nośniki energii, choroby i nieszczęścia w rodzinie. Tu nie ma L4. Rolnicy z Warmii i Mazur potrafią zadbać o wspólne dobro narodowe, czyli żywność wysokiej jakości. Ma ona opinię najlepszej na świecie. To potwierdza m.in. utrzymujące się cały czas dodatnie saldo wymiany handlowej. Najwyższą pozycję w naszym eksporcie rolnym zajmuje mięso, jego przetwory i żywiec, a na drugim miejscu znajdują się zboża. Dodatkowo, co równie istotne, województwo warmińsko-mazurskie jest liderem pod względem udziału gospodarstw ekologicznych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych.

Wsparcie rolnictwa i bezpośrednio rolników jest w naszym wspólnym interesie, ponieważ dotyczy bezpiecznej żywności, ochrony i odtwarzania środowiska. Obecnie rząd realizuje pomoc zbożową. Już 1,5 mld złotych wpłynęło na konta rolników w ramach pomocy zbożowej. Skorzystało z niej ok. 36 tysięcy rolników w ramach I transzy i 65 tysięcy rolników w ramach II transzy. Tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy funkcjonowania Funduszu Ochrony Rolnictwa rolnicy złożyli do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wnioski opiewające na łączną kwotę 12 mln złotych. Przy szacowaniu strat suszowych rozdzielono produkcję roślinną od zwierzęcej, o co apelowali rolnicy.

Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich to także ważni społecznicy, dbający o piękno, tradycje i bezpieczeństwo

Ponieważ przyrost naturalny na terenach wiejskich województwa jest ujemny, w aktualnej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej młodzi rolnicy traktowani są priorytetowo, zarówno w płatnościach bezpośrednich, jak i wszystkich interwencjach inwestycyjnych. Przed polskimi rolnikami i Rządem nowe wyzwania, wynikające z wdrażania Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023 – 2027. W naszym wspólnym interesie jest maksymalizacja sił i środków, które powinny być trafnie kierowane na obszary wiejskie: na infrastrukturę i bezpośrednio do rolników produkujących żywność.

Z dumą patrzę na naszą społeczność wiejską, która harmonijnie łączy tradycję z nowoczesnością. Doświadczenie, wiedza i mądrość rolniczych rodzin, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także otwartość na zmiany, pomagają dostosować się do nowych wyzwań.

Podziwiam i doceniam Waszą determinację, odwagę i ciężką pracę, a także miłość do rolnictwa, którą przelewacie na Waszą ziemię i Wasze zwierzęta.

Wszystkim rolnikom z województwa warmińsko-mazurskiego życzę każdego roku jak najlepszych plonów oraz tego, by ich codzienny trud był należycie doceniany i obdarzany społecznym szacunkiem.

Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski