W Miejskim Domu Kultury po raz kolejny odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Towarzyszyło mu rozstrzygnięcie przeprowadzonego na łamach „Kurka Mazurskiego” konkursu na najlepszą pracę przeglądu ich twórczości. Głównym punktem programu był występ śpiewającej rodziny Kaczmarków.

Dzień osób niepełnosprawnych
Zgromadzona w sali widowiskowej MDK-u publiczność wysłuchała koncertu śpiewającej rodziny Kaczmarków

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych organizowany jest w Szczytnie od kilku lat. Tegoroczna jego edycja odbyła się w środę 4 grudnia w Miejskim Domu Kultury. Na widowni zasiedli mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczestnicy środowiskowych domów samopomocy i warsztatu terapii zajęciowej oraz uczniowie szkół specjalnych wraz ze swoimi opiekunami. Pierwszym punktem programu było rozstrzygnięcie przeprowadzonego na łamach „Kurka” konkursu na najlepszą z nagrodzonych prac plastycznych i fotograficznych niedawnego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.