W Rumach, podczas niedzielnej mszy, świętowano XX Dzień Papieski. Inicjatorem odbywającej się w tej miejscowości już po raz piąty uroczystości jest miejscowy zespół Rumianki, który wspólnie z księdzem proboszczem wspomina postać świętego Jana Pawła II i jego nauczanie.

Dzień Papieski w Rumach
Organizatorzy Dnia Papieskiego w Rumach

Słowa kazań i twórczości poetyckiej Jana Pawła II, przeplatane były śpiewem i słowem w myśl corocznego motywu przewodniego. Jubileuszowy dzień odbywał się pod hasłem „Totus Tuus – cały twój”, nawiązującym zarówno do zawierzenia Matce Bożej, jak i do relacji międzyludzkich. Program zaprezentowany zgromadzonym w kaplicy mieszkańcom rozpoczęła pieśń do słów wiersza Karola Wojtyły „I tłumy, tłumy serc zagarniętych przez jedno serce...”, co wiernie oddało przekaz życia świętego. Zarówno wybrane pieśni, jak i teksty mówiły o wierze, nadziei i miłości, które nadają sens i ład życiu oraz pomagają przetrwać trudne doświadczenia. Podczas uroczystości zbierano także fundusze na stypendia dla zdolnej, ubogiej młodzieży. Mieszkańcy Rum również w ten sposób czczą pamięć papieża.

W inscenizacji udział wzięli: ksiądz proboszcz Paweł Ostrowski, narrator – Bogdan Dudziński, zespół: Danuta Kuchcińska, Joanna Kubicka, Adrianna Kubicka, Anna Błażewicz.

(dk)