W minionym tygodniu na terenie gminy Wielbark odbyły się ćwiczenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „SIEKAWICA 2023”. Uczestniczyli w nich strażacy z województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

Efektowna Siekawica
W ramach ćwiczeń powstało strażackie miasteczko namiotowe wyposażone między innymi w kontenerowe systemy sanitarne, stołówkę i punkt medyczny

W ramach ćwiczeń powstało strażackie miasteczko namiotowe wyposażone między innymi w kontenerowe systemy sanitarne, stołówkę i punkt medyczny. Celem głównym działań było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń pożarów długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku katastrofy komunikacyjnej, wymagających udziału kompanii gaśniczych oraz grup specjalistycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej województwa warmińsko-mazurskiego do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczymi na wszystkich poziomach.

Strażacy symulowali różne zdarzenia, będące konsekwencją zderzenia śmigłowca z samolotem pasażerskim.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.