Henryk Żuchowski, były burmistrz Szczytna i radny miejski kilku kadencji, został członkiem Rady Powiatu. Zajął miejsce zmarłego w październiku Szczepana Olbrysia.

Eksburmistrz w nowej roli
Henryk Żuchowski swoje samorządowe doświadczenie wykorzysta teraz w Radzie Powiatu

Podczas środowej sesji (30 listopada) Henryk Żuchowski złożył przysięgę radnego i oficjalnie wszedł do składu Rady Powiatu. Choć w działalności samorządowej ma już długi staż – w latach 1998 – 2002 był burmistrzem Szczytna i przez wiele kadencji radnym miejskim - to w strukturach powiatowych dopiero debiutuje. Zapowiada, że wejdzie skład komisji budżetu i finansów. Przypomnijmy, że Żuchowski zajął miejsce zmarłego w październiku Szczepana Olbrysia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.