Prawdziwe fatum towarzyszy próbom wyłonienia wykonawcy termomodernizacji ośrodka kultury w Dźwierzutach. Najpierw firmy, które miały realizować zadanie wycofywały się, teraz z kolei nikt nie przystąpił do przetargu, mimo zwiększenia środków na ten cel o 200 tys. zł.

Fatum nad termomodernizacją
Cztery podejścia do wyłonienia wykonawcy robót w GOK-u zakończyły się fiaskiem. Czy za piątym razem sztuka się powiedzie?

Było to już czwarte podejście do wyłonienia firmy, która podjęłaby się zadania termomodernizacji budynku GOK w Dźwierzutach. Za pierwszym razem wykonawca wycofał się, tłumacząc to rezygnacją podwykonawcy. Za drugim, powodem odstąpienia od kontraktu wyłonionej już firmy był nagły wzrost cen materiałów. W trzecim przypadku gmina unieważniła przetarg, bo jego zwycięzca nie przedstawił wymaganych dokumentów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.